Thứ ba, 17/05/2022 (GTM +7)

Nghiên cứu chặn cổ đông nội bộ mua, bán "chui" cổ phiếu

(CLO) Bộ Tài chính đang chỉ đạo các Sở Giao dịch chứng khoán đẩy nhanh việc nghiên cứu giải pháp để ngăn chặn việc cổ đông nội bộ giao dịch "chui" cổ phiếu. Triển khai kịp thời các giải pháp để hỗ trợ thị trường chứng khoán ổn định.

Báo Điện tử Công luận