Thứ hai, 06/02/2023 (GTM +7)

Tiêu điểm: Tháo gỡ “điểm nghẽn” cho phát triển nhà ở xã hội

Tiêu điểm: Tháo gỡ “điểm nghẽn” cho phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Phát triển nhà ở xã hội là chủ trương đúng đắn, phù hợp với nhu cầu nhà ở của những người thu nhập thấp. Tuy nhiên, đến nay, việc phát triển NƠXH cho các đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp trên cả nước mới chỉ đạt khoảng 42% so với mục tiêu đã đề ra.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận